Voksne

Børn skal have en forældre/voksen ledsager med på festival. En forælder kan godt have flere børn med. Det er vigtigt, at børnene har en primær omsorgsperson, som kan støtte barnet både praktisk og følelsesmæssigt i løbet af festivalen, så det bliver en god oplevelse at være med. Der vil ikke være medvirkende til at pleje eller sørge for den individuelle støtte til børnene, da vi slet ikke har tid nok til at opnå den fortrolighed med hinanden. Vi ønsker at skabe gode rammer for, at I som familie får en god fælles oplevelse i selskab med andre familier.