Dirigentark til alle sange på cd'en "Fadervor" og "Gaveregn" og sange fra Gospel-kids fra 2019 - 2023

Her er et værktøj, der er tænkt som en hjælp til korledere under indstudering af sangene. Vi har sat sangteksten ind i et skema, og ud for hver sangline er der en kort skriftlig anvisning, som forklarer, hvilke fagter/bevægelser der kan laves dertil. Dirigentarkene følger stort set videoerne på USB. Der er plads til at tilføje egne noter og tegninger. Vi håber, de kan være til hjælp og inspiration!