Børneattest

Hvem skal der indhentes børneattest på?

Det er lovpligtigt at foreninger, der har med børn at gøre, skal indhente børneattester for alle der arbejder med børn under 15. En børneattest er en særlig form for straffeattest, som giver oplysninger, om en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år.

I Gospel-kids regi vil det sige at der skal indhentes børneattester på alle ledere og hjælpere i det lokale kor (fra 15 år og opefter) Det er vigtigt, at I i jeres lokale kor sørger for, at der bliver indhentet børneattester på alle ledere, og husker det, hver gang der kommer nye ledere i koret.

Hvem har ansvar for indhentelse af børneattest?

Det er altid korets formand, der er ansvarlig for at lederne i koret udfylder og indsender en børneattest.  For Gospel-kids grupper tilknyttet DFS (Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler), skal det gøres via www.soendagsskoler.dk. DFS er på denne måde den rekvirerende myndighed og kører det administrative. 

Kor og grupper tilknyttet LMBU skal benytte vejledning og materialer fra LMBUs hjemmeside, læs her

For Gospel-kids grupper, der ikke er tilknyttet DFS eller LMBU, er det de lokale ledere af kirken/foreningen/fællesskabet som står bag koret, der selv er ansvarlig for, at der bliver indhentet en børneattest. På denne måde er det typisk enten menighedsrådsformanden, præsten eller formanden i foreningens bestyrelse, som er den rekvirerende myndighed.

Hvordan gør vi?

Proceduren og informationer om børneattest kan ses på DFS’ hjemmeside her:  Procedure og info

Gospel-kids ønsker at forebygge

Overgreb mod børn kan også ske i vores kor og klubber, hvis vi ikke passer på. Et barn der misbruges er ét barn for meget. Vi anbefaler derfor, at I tager følgende spørgsmål op på et ledermøde:

  • Hvordan undgår vi, at der kan ske overgreb/misbrug af børn?
  • Hvilke signaler skal vi være opmærksomme på fra børn/voksne?
  • Hvilke retningslinjer skal der være for samvær?
  • Hvordan skal vi som ledere forholde os, hvis der sker overgreb?

Hvad gør I, hvis der er mistanke om overgreb?Hvis et barn viser signaler om, at det er udsat for overgreb eller begynder at tale om overgrebet, skal I kontakte socialforvaltningen i barnets bopælskommune. De har pligt til at undersøge sagen.Er der tale om en klart begrundet mistanke, har foreningens/kirkens ledelse pligt til at anmelde den mistænkte til politiet. Samtidig skal barnets forældre orienteres om, at der er indgivet politianmeldelse.En leder som mistænkes for at begå overgreb, skal straks suspenderes fra lederopgaven. Det er korlederens opgave, at sørge for, at dette sker og at foreningens/kirkens formand kontaktes. Hvis klubben er medlem af DFS, skal landslederen i DFS underrettes – og herefter overtager DFS sagen. Er man i tvivl om, hvad man skal gøre, så kontakt IM-musiks landskontor på 8227 1214 eller DFS landskontor på 82271216.