Lederinspiration

Mål med "Lederinspiration"

Vi ønsker hermed at give erfaringer, tips og tricks videre til dig, som enten skal til at starte en ny Gospel-kids gruppe op, eller som bare leder efter ny inspiration til arbejdet med børnene.

Til de seneste tre Gospel-kids udgivelser hører et andagtshæfte, som kommer med konkrete idéer til, hvordan du kan arbejde med teksterne i de enkelte sange. Materialet kan du købe på refleks.dk. Dette hæfte er en generel vejledning til, hvordan du kan køre en Gospel-kids gruppe.

Ikke én, men flere

Det er vores erfaring, at det kører rigtig godt, når lederopgaverne i en Gospel-kids gruppe er delt ud på flere hænder. På den måde får flere ejerskab til projektet, og lederne holder længere i arbejdet. Der er flere konkrete arbejdsopgaver/roller, der kan deles ud:

 • Dirigent/instruktør: Du behøver ikke have en musikalsk uddannelse for at være leder i en Gospel-kids gruppe. Du skal kunne sætte dig ind i musikken og bevægelserne, så du kan videreformidle det. Om du gør det via noderne eller ved at lytte til cd'en er underordnet. Det vigtigste er, at du er musikalsk og rytmisk, tydelig i dit sprog og kropssprog - og griber det pædagogisk an.
 • Administrativ korleder: Den som står for fremmøde, programmer, besked til børnenes forældre, kageordning, kontakt-forældreordning, PR for koret og korets koncerter m.m. Hvis koret er et stort kor, kan dette også deles ud på to personer.
 • Kasserer: Den som står for kontingent, budget, regnskab, fonds- og puljeansøg­ninger m.m.
 • Musik- og nodeansvarlig: Den person, der leder bandet eller styrer singback un­der øvelserne. Denne person kan også stå for bestilling af cd'er, singback og noder.
 • Solistansvarlig: Det kan også være en god idé at have en leder, som arbejder med solisterne alene indimellem. Det kan give børnene mere ro på og frimodighed i koncertsituationen.
 • Kontaktforældre: Det er en god idé, at forældregruppen til generalforsamlingen vælger kontaktforældre, som kan hjælpe til med det praktiske samt stå for sociale arrangementer et par gange årligt for koret.

 

Økonomi

Der er altid udgifter forbundet med op­starten og driften af et kor. Her er et par idéer til, hvordan dette kan gribes an:

 • Lav et konkret budget for opstarten til menigheden/fællesskabets bestyrelse. Beskriv også tydeligt, hvordan I forventer at finde resten af midlerne til fortsat drift af koret, så budgettet er realistisk.
 • Lav et indsamlingsevent og skab sam­tidig interesse for projektet (og dermed måske også forbedere.) Inviter f.eks. en nabo-GK-gruppe til at holde en koncert hos jer, hvor lokale børn bliver indbudt til at synge med.
 • Ansøg kommunen om tilskud. En del kommuner har tilskudspuljer til nye initiativer til gavn for børn og unge. Som medlem af DFS, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, er det generelt lettere at hente tilskud hjem.
 • Fondsansøgninger: Der findes også en række fonde, man kan søge f.eks. Rotary, Lions og Y's men.
 • Kontingent: Flere tænker, at det skal være gratis at deltage i kristne aktiviteter, så det er åbent for alle. Men vi vil gerne opfordre til også at tage kontingent i Gospel-kids, så der er et økonomisk grundlag for at drive arbejdet. Indfør f.eks. en "de første fire gange er gratis" politik. Dette skal dog koordineres med det lokale kristne fællesskab bag koret.

 

Idéer og tips fra Gospel-kids grupperne

Hver eneste Gospel-kids gruppe er unik, og derfor vil man forskellige steder have forskellige tiltag. Her er samlet nogle idéer, som er prøvet af andre steder. Brug det, der passer til jer.

Ugens linje
Hver uge får børnene en linje fra en af sangene for til næste uge. Når en ny linje introduceres fortæller en leder om, hvad linjen betyder. På den måde kan man fortælle om Gud på en måde, børnene kan forstå, og uden at det behøver at kræve de helt store armbevægelser for lederne.

Udfordringen på eget niveau
Det kan være en fin opgave for de store børn at få en sang, som de kan øve på selv. Det gør også koncerterne afveks-lende, hvis dele af koret optræder ind-imellem. I kan også lade de store udvikle bevægelser til en sang og lade dem instruere i det. Gå med i processen og giv dem positiv sparring, så det bliver et rigtig godt resultat. Brug muligheden for at synge solo som en ekstra udfordring, og gør det tydeligt for børnene, at det kræver ekstra øvelse. Eller giv dem vers fra Bibelen, som de skal læse op mellem sangene, når gruppen optræder.

Afslutning
Hver gang sluttes der af med at stå i en rundkreds og snakke om, hvordan øvelsen er gået. I beder sammen og slutter f.eks. af med at synge: "Alle både høj og lav" (nr. 241 i sangbogen "Syng med") eller en anden god afslutningssang.

Ro
I stedet for at råbe højt, indtil du er blå og gul i hovedet, for at få ro, kan du lave en aftale med børnene om, at et bestemt signal, f.eks. at række en hånd i vejret el­ler klap, betyder, at de skal være stille.

T-shirt med Gospel-kids logo
Logoet for Gospel-kids (med eller uden kornavn) kan rekvireres, hvis I ønsker at få trykt ens t-shirts. Kontakt os på gospel-kids(at)im-musik.dk så sender vi det til dig.

Forslag til samling

En samling kan se forskellig ud, her et forslag

 • Opvarmning
 • Sang
 • Pause
 • Leg
 • Sang og afslutning

Åbne fællesskaber

 • Gospel-kids' formål er at fortælle evangeliet om Jesus Kristus for børn og juniorer, men også for venner, forældre og andre interesserede, der måtte komme forbi til øvelserne og koncerter. Det er vigtigt, at Gospel-kids er et åbent fællesskab, hvor alle kan føle sig velkomne og imødekommet. Overvej sammen i ledergruppen, hvordan I kan skabe dette f.eks. omkring:
 • Aflevering og afhentning af børn til øvelserne - hvem hilser på forældrene/er vært? Forældrekaffe under en åben øvning indimellem, hvor de kan møde og tale med lederne.
 • Skriftlig kommunikation med forældrene - hvordan gør vi det rigtig godt?
 • PR for jeres koncerter i byen - kan kontaktforældrene f.eks. hjælpe med det? Information når I har koncerter, til møde-lederen/konferencier om, at der er familie og venner til kormedlemmer, som måske er i kirken eller missionshuset for første gang.

 

Gospel-kids Festivalen og venskabskor

Det er vigtigt for både børn og ledere at mærke, at de er med i et større fælles-skab i Gospel-kids Danmark. På Gospel-kids Festivalen, som arrangeres årligt tre steder i landet: Jylland, Sjælland og Bornholm, får man som deltager oplevelsen af at synge med i et stort kor, og som leder kan man mødes med de andre ledere og dele erfaringer og inspirere hinanden til korlederworkshoppen, der kører samtidig.

En anden mulighed er at lave aftaler med nabokoret om at være venskabskor. Det er en særlig god idé for kor, som ikke er så store endnu. Man kunne tage på overnatninger sammen, hvor man øver nogle sange sammen og slutter med en lille fælles koncert. Det giver gejst til det daglige arbejde for både børn og voksne.

 

Video af Gospel-kids på sociale medier

Der er i dag mange muligheder for at optage og dele videoer, og det har flere Gospel-kids grupper ønsket at benytte sig af. Vi har udarbejdet en vejledning, som vi vil opfordre jer til at læse og følge. Den kan hentes her. Her nævnes blot et udpluk fra vejledningen:

Ønsker I at benytte Gospel-kids’ indspilninger på en video, rettes der henvendelse til Gospel-kids komiteen gospel-kids@im-musik.dk for tilladelse og yderligere info.

-       I alle videoer skal der tydeligt fremgå sangens titel, og hvilket album sangen stammer fra, samt at sangen er en redigeret version af originalen fra det pågældende album.

 Der kan i udgangspunktet kun gives tilladelse til:

      1. Live video - fra øve situationer, opvarmning og koncerter. Benyt klip af 10 sek.

 1. Produceret - lydoptagelser optaget ovenpå singback live og uredigeret. Benyt klip af 10 sek.

 2. Ny indspillet – genindspilning af sang og musik. Dette skal indberettes til NCB.dk

Når I deler en video, gælder forskellige regler alt efter, hvor det deles:

 • Hjemmeside – I skal kontakte KODA og afregne med dem for at dele musikken.
 • YouTube/Facebook: YouTube afregner selv for den musik, der deles via deres side.

 

Download "Gospel-kids Lederinspiration" som folder

Du kan downloade "Gospel-kids Lederinspiration" som en pdf-folder her.